Browsing Category

Khazanah

Tafsir (1): Etimologi Tafsir

TAFSIR-QURAN.COM--Tafsir adalah kata derivatif bahasa Arab yang berasal dari fasr (fa-sa-ra). Arti tafsir sama dengan arti asal kata ini, yaitu menjelaskan dan menerangkan sesuatu. Ibnu Al-A’rabi mengatakan, “Fasr yaitu menyingkap…

Ibnu Katsir; Mufasir Sejarawan Islam

TAFSIR-QURAN.COM--Bernama lengkap Ismail bin Umar al-Quraisyi bin Katsir al-Bashri al-Dimasyqi, Imaduddin Abu al-Fida al-Hafizh al-Muhaddits al-Syafi'i, seorang ahli hadis, sejarawan dan hukum fikih bermazhab syafi’iyah. Ia seorang…

Menjadi Tuhan itu Kewajiban juga Cita-cita

TAFSIR-QURAN.COM--Benarkah setiap pemahaman itu relatif? Benarkah tidak ada agama kecuali hasil penafsiran dan pemahaman yang bisa benar dan bisa salah? Apakah tidak ada peluang sekecil apa pun manusia mencapai pemahaman yang sesuai…