Browsing Category

Khazanah

Tafsir (1): Etimologi Tafsir

TAFSIR-QURAN.COM--Tafsir adalah kata derivatif bahasa Arab yang berasal dari fasr (fa-sa-ra). Arti tafsir sama dengan arti asal kata ini, yaitu menjelaskan dan menerangkan sesuatu. Ibnu Al-A’rabi mengatakan, “Fasr yaitu menyingkap…

Ibnu Katsir; Mufasir Sejarawan Islam

TAFSIR-QURAN.COM--Bernama lengkap Ismail bin Umar al-Quraisyi bin Katsir al-Bashri al-Dimasyqi, Imaduddin Abu al-Fida al-Hafizh al-Muhaddits al-Syafi'i, seorang ahli hadis, sejarawan dan hukum fikih bermazhab syafi’iyah. Ia seorang…

Menjadi Tuhan itu Kewajiban juga Cita-cita

Menjadi-Tuhan tidak berarti membuat manusia sempurna menjadi keras, kasar dan mengkafirkan orang lain. Menjadi-Tuhan berarti cinta pada semua makhluk Tuhan dan makhluk terbaik-Nya, yaitu manusia. Menjadi-Tuhan yaitu sabar dan tetap…